Ο ΕΝΦΙΑ στους Δήμους

ΕΝΦΙΑ, Φιλελεύθερος

Στις 24 Οκτωβρίου, ο Τάσος Αβραντίνης μίλησε στα πλαίσια εκδήλωσης του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών (ΙΝ.ΔΗ.ΜΕ.) για τον ΕΝΦΙΑ στους Δήμους και άλλα συναφή θέματα.

Δείτε το video με την ομιλία.

https://www.youtube.com/watch?v=w46ooVI3IpE