Σκοπός

Ποιοι είμαστε;

Non intelligunt homines quam magnum vestigial sit parsimonia 
“Η οικονομία είναι ο μέγιστος των φόρων”

 

Το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Σε αυτό συμμετέχουν εμπειρογνώμονες της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής και άλλων τομέων της οικονομίας.

Γνωρίζοντας ότι τα σύγχρονα πολιτεύματα ρέπουν προς μεγάλες δαπάνες, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν τις οικονομίες σε υπερχρέωση και ύφεση επιδιώκουμε τη δραστική μείωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του κράτους καθώς και τη μείωση των φόρων.

Σκοπός μας είναι ένα απλούστερο φορολογικό σύστημα με την καθιέρωση ενός και μόνου χαμηλού φορολογικού συντελεστή στη φορολογία εισοδήματος για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σκοπός μας επίσης είναι ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα βασισμένο στις εξής αρχές:

1.            Οι πολίτες ενός κράτους οφείλουν να συνεισφέρουν στις δαπάνες της κυβέρνησης όσο είναι δυνατόν στον καθένα σύμφωνα με τις δυνάμεις του, κατ’ αντιστοιχία δηλαδή του εισοδήματος του οποίου απολαύουν υπό την προστασία του κράτους.

2.            Ο φόρος που πρέπει κάθε φορολογούμενος να πληρώσει πρέπει να είναι ορισμένος και όχι αυθαίρετος. Η μορφή, η προθεσμία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και το ποσοστό του φόρου, πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστά τόσο στον φορολογούμενο όσο και σε οποιονδήποτε τρίτο.

3.            Ο φόρος πρέπει να εισπράττεται κατά τον πλέον πρόσφορο για τον φορολογούμενο τρόπο και χρόνο, και

4.            Κάθε φόρος πρέπει να είναι έτσι νομοθετημένος ώστε τα έξοδα της εισπράξεως αυτού να περιορίζονται στο ελάχιστο.

 

Με βάση τις παραπάνω αρχές τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος θα πρέπει να είναι απλότητα, ουδετερότητα, διαφάνεια και σταθερότητα.

 

Σκοπός μας ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν θα εμποδίζει τη δημιουργία του πλούτου, δεν θα απονευρώνει τα κίνητρα των ατόμων για παραγωγή και δημιουργία και σε τελική ανάλυση δεν θα τιμωρεί την επιτυχία.

 

Οραματιζόμαστε ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο θα προτρέπει τους Έλληνες πολίτες, όπως κάποτε ο Φρανσουά Γκιζό προέτρεπε τους Γάλλους «Πλουτίστε με την εργασία, την αποταμίευση και την τιμιότητα».