Κυβερνητικές εξαγγελίες ΔΕΘ - Σύγκριση Φορολογικής Επιβάρυνσης

Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2019

 

Θέμα: Κυβερνητικές εξαγγελίες ΔΕΘ - Σύγκριση Φορολογικής Επιβάρυνσης των νέων μέτρων με το ισχύον καθεστώς

 

Το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, προέβη στην ακόλουθη συνοπτική σύγκριση της φορολογικής επιβάρυνσης που προκύπτει από τα εξαγγελθέντα μέτρα σε σχέση με το ισχύον φορολογικό καθεστώς. 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η διατήρηση του ισχύοντος αφορολόγητου ορίου και ταυτόχρονα η μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 € για κάθε παιδί.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το εισόδημα των φυσικών προσώπων (μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών) φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα

Συντελεστής

0

20000

22%

20001

30000

29%

30001

40000

37%

40001

 

45%

 

Ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των 1.900 € για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 1.950 € για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, σε 2.000 € για 2 εξαρτώμενα τέκνα και σε 2.100 € για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων 20.000 €, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα 10 € ανά χίλια 1.000 € του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Η έκπτωση φόρου (η οποία δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) μεταφράζεται για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα σε αφορολόγητο όριο περίπου 8.636 €, το οποίο μειώνεται σταδιακά για εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 €.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το αφορολόγητο όριο  παραμένει το ίδιο και αυξάνει κατά 1.000 € στην περίπτωση εξαρτώμενων τέκνων, συμπεραίνουμε, ότι η ισχύουσα έκπτωση φόρου θα αντικατασταθεί με αφορολόγητο όριο 8.636 €, το οποίο στην περίπτωση ενός τέκνου θα διαμορφώνεται στα 9.636 €., στην περίπτωση δύο τέκνων ανέρχεται σε 10.636 € κοκ.

Ως εκ τούτου, η νέα κλίμακα για μισθωτούς / συνταξιούχους και αγρότες, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Εισόδημα

Συντελεστής

0

8636

0%

8637

10000

9%

10000

20000

22%

20001

30000

29%

30001

40000

37%

40001

 

45%

 

Η εισαγωγή νέου χαμηλότερου εισαγωγικού συντελεστή επιφέρει μείωση της φορολογικής υποχρέωσης για το σύνολο των φορολογούμενων. Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζεται μία συγκριτική απεικόνιση της φορολογικής υποχρέωσης για ενδεικτικά επίπεδα εισοδήματος α) για μισθωτό φορολογούμενο χωρίς τέκνα, β) για μισθωτό φορολογούμενο με 1 τέκνο και γ) για μισθωτό φορολογούμενο με 2 τέκνα.

 

α) Μισθωτός χωρίς τέκνα

         

Εισόδημα

Φόρος με Ισχύουσα Κλίμακα

Φόρος με Νέα Κλίμακα

Διαφορά

% Διαφορά

5000

0

0

0

 

10000

300

123

-177

-59.11%

15000

1400

1223

-177

-12.67%

20000

2500

2323

-177

-7.09%

25000

4000

3773

-227

-5.68%

30000

5500

5223

-277

-5.04%

35000

7400

7073

-327

-4.42%

40000

9300

8923

-377

-4.06%

45000

11600

11172

-427

-3.68%

50000

13900

13422

-477

-3.43%

60000

18500

17922

-577

-3.12%

70000

23100

22422

-677

-2.93%

80000

27700

26922

-777

-2.81%

100000

36900

35922

-977

-2.65%

120000

46100

44922

-1177

-2.55%

150000

59900

58422

-1477

-2.47%

170000

69100

67422

-1677

-2.43%

200000

82900

80922

-1977

-2.39%

210000

87500

85422

-2077

-2.37%

 

 

β) Μισθωτός με ένα τέκνο

         

Εισόδημα

Φόρος με Ισχύουσα Κλίμακα

Φόρος με Νέα Κλίμακα

Διαφορά

% Διαφορά

5000

0

0

0

 

10000

250

33

-217

-86.93%

15000

1350

1133

-217

-16.10%

20000

2450

2233

-217

-8.87%

25000

3950

3683

-267

-6.77%

30000

5450

5133

-317

-5.82%

35000

7350

6983

-367

-5.00%

40000

9250

8833

-417

-4.51%

45000

11550

11082

-467

-4.05%

50000

13850

13332

-517

-3.74%

60000

18450

17832

-617

-3.35%

70000

23050

22332

-717

-3.11%

80000

27650

26832

-817

-2.96%

100000

36850

35832

-1017

-2.76%

120000

46050

44832

-1217

-2.64%

150000

59850

58332

-1517

-2.54%

170000

69050

67332

-1717

-2.49%

200000

82850

80832

-2017

-2.43%

210000

87450

85332

-2117

-2.42%

 

γ) Μισθωτός με δύο τέκνα

         

Εισόδημα

Φόρος με Ισχύουσα Κλίμακα

Φόρος με Νέα Κλίμακα

Διαφορά

% Διαφορά

5000

0

0

0

 

10000

200

0

-200

-100.00%

15000

1300

960

-340

-26.16%

20000

2400

2060

-340

-14.17%

25000

3900

3510

-390

-10.00%

30000

5400

4960

-440

-8.15%

35000

7300

6810

-490

-6.71%

40000

9200

8660

-540

-5.87%

45000

11500

10910

-590

-5.13%

50000

13800

13160

-640

-4.64%

60000

18400

17660

-740

-4.02%

70000

23000

22160

-840

-3.65%

80000

27600

26660

-940

-3.41%

100000

36800

35660

-1140

-3.10%

120000

46000

44660

-1340

-2.91%

150000

59800

58160

-1640

-2.74%

170000

69000

67160

-1840

-2.67%

200000

82800

80660

-2140

-2.58%

210000

87400

85160

-2240

-2.56%

 

 

ΣυμπέρασμαΗ φορολογική επιβάρυνση μειώνεται για όλα τα κλιμάκια εισοδήματος. Ιδιαίτερα, ως συνέπεια του χαμηλότερου εισαγωγικού συντελεστή, η μείωση για εισοδήματα έως 10.000 € είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο, ωφελούνται επίσης από την προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι εισόδημα έως 10.000 € το οποίο φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 22%, με τη νέα κλίμακα θα φορολογείται με συντελεστή 9%. Η σύγκριση της φορολογικής επιβάρυνσης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

 

 

 

 

 

 

Ελεύθερος Επαγγελματίας

         

Εισόδημα

Φόρος με Ισχύουσα Κλίμακα

Φόρος με Νέα Κλίμακα

Διαφορά

% Διαφορά

5000

1100

450

-650

 

10000

2200

900

-1300

-59.09%

15000

3300

2000

-1300

-39.39%

20000

4400

3100

-1300

-29.55%

25000

5850

4550

-1300

-22.22%

30000

7300

6000

-1300

-17.81%

35000

9150

7850

-1300

-14.21%

40000

11000

9700

-1300

-11.82%

45000

13250

11950

-1300

-9.81%

50000

15500

14200

-1300

-8.39%

60000

20000

18700

-1300

-6.50%

70000

24500

23200

-1300

-5.31%

80000

29000

27700

-1300

-4.48%

100000

38000

36700

-1300

-3.42%

120000

47000

45700

-1300

-2.77%

150000

60500

59200

-1300

-2.15%

170000

69500

68200

-1300

-1.87%

200000

83000

81700

-1300

-1.57%

210000

87500

86200

-1300

-1.49%

 

Συνολικά, δεδομένου ότι το 68,31% των φορολογουμένων δηλώνει εισόδημα έως 10.000€ και το 99% έως 45.000€, συνειδητοποιούμε το πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος που προκύπτει για το σύνολο των φορολογουμένων στη χώρα μας με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. 

Ωστόσο παρά τις σωστή επιλογή της νέας κυβέρνησης να μειώσει τους φόρους, εφιστούμε την προσοχή στα εξής:

-ένα πολύ μεγάλο μέρος των φορολογουμένων περίπου τα 7/10 σε αντίθεση με την αρχή του Πανδήμου του φόρου εξαιρείται νομίμως της φορολόγησης, 

- η φορολόγηση των εισοδημάτων και μάλιστα από τόσο χαμηλό κατώφλι (40.000 €) εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή (45%) ειδικά αν ληφθεί υπόψη και η εισφορά αλληλεγγύης. Μάλιστα είναι από τις  υψηλότερες ανάμεσα στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

- κατά παράβαση της αρχής της φορολογικής ισότητας δεν προβλέπεται αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 

- η φορολογική κλίμακα παραμένει υπερβολικά προοδευτική. 

Η άδικη για τους παραγωγικούς πολίτες προοδευτικότητα της φορολογίας σε συνδυασμό με ένα πολύπλοκο φορολογικό σύστημα, την υψηλή φορολόγηση των μεγάλων εισοδημάτων και την απαλλαγή κατ΄ουσίαν των περισσότερων φορολογουμένων από την πληρωμή φόρου εισοδήματος έχουν οδηγήσει μέχρι σήμερα σε άμβλυνση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών, σε μεγάλη συρρίκνωση της φορολογικής βάσης και κατ’ επέκταση των φορολογικών εσόδων καθώς δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος, δεν ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις.

Εκκρεμούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας, για τις οποίες αναμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης πριν τοποθετηθούμε. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Τάσος Αβραντίνης 

Μέλη

Γεώργιος Μπήτρος

Μιράντα Ξαφά

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Κατερίνα Σαββαΐδου

Κωνσταντίνος Αναστόπουλος

Κωνσταντίνος Χριστίδης